Shop

Smashing
Smashing
Smashing
Smashing
Smashing

Smashing

6,700,000đ

  • SKU: SKU05
  • CHIA SẺ BÀI BIẾT:
 <p>Hoa hồng được phân loại theo chiều dài.
	<br>Chiều dài cành có các mức phân loại phổ biến là 40cm, 50cm, 60cm. Hoa hồng được đóng gói bằng giấy nhún và giấy bóng kính để bảo vệ đầu hoa và lá, mỗi bó gồm 3 cành.</p>
 <p>Hoa hồng được phân loại theo chiều dài.
	<br>Chiều dài cành có các mức phân loại phổ biến là 40cm, 50cm, 60cm. Hoa hồng được đóng gói bằng giấy nhún và giấy bóng kính để bảo vệ đầu hoa và lá, mỗi bó gồm 3 cành.</p>
 <p>Hoa hồng được phân loại theo chiều dài.
	<br>Chiều dài cành có các mức phân loại phổ biến là 40cm, 50cm, 60cm. Hoa hồng được đóng gói bằng giấy nhún và giấy bóng kính để bảo vệ đầu hoa và lá, mỗi bó gồm 3 cành.</p>
 <p>Hoa hồng được phân loại theo chiều dài.
	<br>Chiều dài cành có các mức phân loại phổ biến là 40cm, 50cm, 60cm. Hoa hồng được đóng gói bằng giấy nhún và giấy bóng kính để bảo vệ đầu hoa và lá, mỗi bó gồm 3 cành.</p>
 <p>Hoa hồng được phân loại theo chiều dài.
	<br>Chiều dài cành có các mức phân loại phổ biến là 40cm, 50cm, 60cm. Hoa hồng được đóng gói bằng giấy nhún và giấy bóng kính để bảo vệ đầu hoa và lá, mỗi bó gồm 3 cành.</p>

Hoa hồng được phân loại theo chiều dài.
Chiều dài cành có các mức phân loại phổ biến là 40cm, 50cm, 60cm. Hoa hồng được đóng gói bằng giấy nhún và giấy bóng kính để bảo vệ đầu hoa và lá, mỗi bó gồm 3 cành.